HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO
HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO

Oferta zajęć

Każde zajęcia rozpoczyna rozgrzewka, mająca na celu odpowiednie pobudzenie ćwiczących, jak również przygotowanie stawów i mięśni do pracy. Najczęściej prowadzona jest w formie zabawy, np. w berka. Część główną stanowią ćwiczenia ogólnorozwojowe i gimnastyczne z racjonalnym, dostosowanym
do wieku obciążeniem. Dzieci poprzez zabawę poznają elementy judo, których podstawą jest sztuka miękkiego padania.
Zajęcia prowadzone są na miękkich matach, trwają od 30 do 45 minut. Poprzez treningi rozwijana jest koordynacja ruchowa, kształtuje się szybkość, zwinność, zręczność, gibkość, czucie przestrzeni, ruchu oraz pamięć ruchowa.
Jeżeli są Państwo zainteresowni zajęciami w szkołach i przedszkolach w których nie ma jeszcze zajęć judo, zapraszamy do kontaktu.