HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO
HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO

Aktualności

XII MISTRZOSTWA MYSŁOWIC

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY v 08.10.2023
XII MISTRZOSTWA MIASTA MYSŁOWICE 2023
POD HONOROWYM PATRONATEM PRZEZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
 
DARIUSZA WÓJTOWICZA
 
Organizatorzy
 
❖ Urząd Miasta Mysłowice
❖ Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach
❖ MOSiR Mysłowice
❖ MOK Mysłowice
❖ UKS „JUDO” MYSŁOWICE
 
Termin i miejsce
zawodów
 
26 .11.2023r. (niedziela) - Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice ul Ks. N. Bończyka 32 z
 
Kierownik
zawodów Ryszard Dziewulski – Tel. 502 075 398
Biuro zawodów Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice ul. Ks. N. Bończyka 32 z
 
PROGRAM ZAWODÓW
 
26.11.2022 -
niedziela
 
U 14 – (rocznik 2010 - 2011) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
 
8.00 – 9.00 - waga oficjalna
9.00 – 9.30 – losowanie
9,45 – oficjalne otwarcie
10.00 – rozpoczęcie Turnieju
Czas walki – 3’
GoldenScore – 1’
 
KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)
CHŁOPCY ( BOYS) DZIEWCZYNKI ( GIRLS)
-35kg, -38kg, -42kg, -46kg,
-50kg, -55kg, -60kg, -66kg,
-73kg, -81kg, +81kg
 
-33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg,
-52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
 
U 12 – (rocznik 2012 - 2013) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
 
U 12 – 11.00 – 11.30 – waga oficjalna
- 12.00 – rozpoczęcie turnieju
Czas walki – 3’
GoldenScore – 1’
 
KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)
CHŁOPCY ( BOYS) DZIEWCZYNKI ( GIRLS)
-24kg, -27kg, -30kg, -33kg,
-36kg, - 39kg,- 42kg - 45kg,
-48kg ,-51kg, -54kg, -57kg
+57kg
 
- 24kg,-27kg, -30kg, -33kg, -36kg,
-39kg, -42kg, -45kg, -48kg,-51kg,
-54kg +54kg
 
26.11.2023
Niedziela
 
U 10 – (rocznik 2014 - 2015) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
 
U 10 – 13.00 – 13.30 – waga oficjalna
- 14.00 – rozpoczęcie turnieju
 
Czas walki – 2’
GoldenScore – 1’
 
KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)
CHŁOPCY ( BOYS) DZIEWCZYNKI ( GIRLS)
-21kg, -24kg, -27kg, -30kg,
-33kg, -36kg, -39kg, -42kg,
-45 kg, +45 kg,
 
-19kg, -21kg, -24kg, -27kg,
-30kg, -33kg, -36kg, -39kg,
-42kg, -45 kg, +45kg
U – 8 - Walki treningowe sędziowane dla roczników - 2016 - 2017
 
U 10 – 15.00 – 15.30 – waga oficjalna
- 16.00 – rozpoczęcie turnieju
Czas walki – 2’
GoldenScore – 1’
 
KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)
CHŁOPCY ( BOYS) DZIEWCZYNKI ( GIRLS)
-21kg. -24kg, -27kg, -30kg, -
33kg, -36kg, -39kg, -42kg,
+42kg
 
-21kg. -24kg, -27kg, -30kg,
-33kg, -36kg, -39kg, -42kg,
+42kg
 
Tolerancja
wagowa
 
Dopuszcza się 200 g – toleracji
Zawody rozgrywane na 6-8 matach - 6 m x 6 m
 
System rozgrywania
 
francuski (>8),brukselski (6-8), każdy z każdym (3-5), do dwóch wygranych walk (2)
 
Zgłoszenia
 
Zgłoszenia na turniej tylko on-line pod adresem
https://forms.gle/7vGUkqJY92tqH72R8
przez panel zgłoszeniowy
Rejestracja możliwa do 23.11.2023 do godz. 22.00
 
OPŁATA
STARTOWA
 
70,00 zł przy zgłoszeniu przez panel zgłoszeniowy do dnia 23.11.2023r. do godziny 22.00
80,00 zł przy zgłoszenie w dniu zawodów
 
Nagrody i
wyróżnienia
 
U 14, U 12, U 10 U 8 – statuetki, dyplomy.
Dekoracja 5’ po zakończeniu danej grupy wiekowej
 
Klasyfikacja drużynowa medalowa – puchary od 1-7 na zakończeniu turnieju
 
Dodatkowe
Informacje
 
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodzica na udział w zawodach dowód
tożsamości oraz ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia..
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych
i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów oraz Kierownik zawodów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione jak i również szkody i wypadki.
 
Organizatorzy życzą Państwu miłego pobytu w Mysłowicach
 
UKS JUDO Mysłowice Urząd Miasta Mysłowice www.mosir.myslowice.pl
powrót