Zespół trenerów z pasją w działaniu
"Judo to najlepszy sport początkowy do szkolenia dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 21 lat" UNESCO 
Zespół trenerów z pasją w działaniu

Aktualności

ŚLĄSKA LIGA JUDO-TARNOWSKIE GÓRY


Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka” Tarnowskie Góry

Termin i miejsce:


 • Kiedy:

23.11.2019 (sobota), godzina – jest różna dla poszczególnych roczników, prosimy o dokładne zapoznanie się z planem minutowym, przedstawionym poniżej i przybycie o właściwej porze.

• Gdzie:

Hala Sportowa w Tarnowskich Górach, Obwodnica 8


Kontakt:

Organizator: UKS “Dwójka” Tarnowskie Góry, klub@judotg.pl

Biuro imprezy:


Hala Sportowa w Tarnowskich Górach, Obwodnica 8

• godziny otwarcia: od 800 do końca imprezy


Kierownik:

Szymon Cziba tel. 882-873-712

Zgłoszenia:


Uczestnicy zgłaszają się u trenerów klubowych. 

Trenerzy przesyłają zbiorcze zgłoszenie do organizatora na adres:

klub@judotg.pl


Zgłoszenie wyłącznie w formie elektronicznej w poniższym formacie:

Arkusz do pobrania na https://www.ligajudo.pl


Nieprzekraczalny termin przesłania zgłoszeń zbiorczych:

18.11.2019 (poniedziałek) godz. 2200


UWAGA!

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego:

organizator potwierdzi w najpóźniej w środę 20.11.2019 r zwrotnym mailem liczbę zgłoszonych przez klub uczestników.


Istnieje możliwość wycofania zgłoszonego uczestnika (z przyczyn losowych). Ostateczny termin wycofania mija dnia 20.11.2019 (środa) o godzinie 2200.


 

Opłata:


30 zł od zgłoszonego uczestnika. Rodzice wpłacają u trenera klubowego, trenerzy rozliczają się zbiorczo z organizatorem. Podstawą rozliczenia jest lista zgłoszonych uczestników, a nie ich fizyczna obecność. Organizator w czasie trwania Ligi Judo nie przewiduje pobierania opłaty od indywidualnych osób.

Prosimy trenerów dokonujących wpłaty o przygotowanie danych instytucji wpłacającej (Nazwa, adres, NIP) celem wystawienia rachunku.

Weryfikacja i losowanie:


Weryfikacja i losowanie odbywa się w dniu 21.11.2019 (Czwartek).

W dniu imprezy nie ma oficjalnej wagi dla uczestników.

Organizator może przeprowadzić wyrywkową kontrolę masy ciała losowo wybranych uczestników oraz w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez trenerów. W razie stwierdzenia rażącej niezgodności faktycznej masy z deklarowaną w zgłoszeniu następuje dyskwalifikacja uczestnika.

Trenerów chcących uczestniczyć w losowaniu prosimy o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem.

Oświadczenie Rodziców:


Dziecko może uczestniczyć w imprezie po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w/g obowiązującego wzoru (wzór do pobrania na www.ligajudo.pl)

Podpisane oświadczenia przekazuje organizatorowi, zbiorczo, trener klubowy w dniu imprezy.

Forma rywalizacji:


 • Roczniki: 2014, 2013, 2012

- Trzymanie: rywalizacja w ne-waza. Konkurencja polegająca na

utrzymaniu uke, a następnie na próbie wyjścia z trzymania.

Każdy uczestnik będzie zarówno trzymał jak i wychodził z

trzymania.

Można zdobyć maksymalnie 2 pkt w jednej walce.

- Zapasy sumo: z uchwytu klasycznego (gdy oboje mają judogi)

lub z uchwytu za ramiona z wypchnięcie za pole walki lub

zmuszenie do podparcia się/przewrócenia na matę przeciwnika.

Walka do dwóch wygranych.

Można zdobyć maksymalnie 2 pkt w jednej walce. • Roczniki 2011, 2010

Rywalizacja JUDO ze specjalnymi przepisami (więcej info: www.ligajudo.pl).


 • Roczniki 2009, 2008

Rywalizacja JUDO ze specjalnymi przepisami (więcej info: www.ligajudo.pl).


 • Roczniki 2007 i 2006

Rywalizacja JUDO ze specjalnymi przepisami (więcej info: www.ligajudo).

Kategorie wagowe – grupy:


Kategorie wagowe ustalone są w dniu losowania. Staramy się aby w jednej grupie były dzieci tylko z jednego rocznika, jeżeli jest to niemożliwe łączymy z sąsiadującym rocznikiem. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w porozumieniu z trenerami uczestników, których to dotyczy.


Nagrody:

Dyplom i medal dla każdego uczestnika.

Plan minutowy:


 • Roczniki: 2014, 2013, 2012

800  przybycie na miejsce imprezy i odebranie opasek w biurze zawodów.

845  zorganizowana rozgrzewka

900  rywalizacja


 • Roczniki 2011, 2010

1100  przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek)

1115  zorganizowana rozgrzewka

1130  rywalizacja


 • Roczniki 2009, 2008

1345 przybycie na miejsce imprezy (te roczniki nie odbierają opasek)

1400 zorganizowana rozgrzewka

1415 rywalizacja


 • Roczniki 2007 i starsi

1600 przybycie na miejsce imprezy i odebranie opasek w biurze zawodów.

1615 zorganizowana rozgrzewka

 1630 rywalizacja

Informacje organizacyjne:


Miejsce rozgrywania imprezy podzielone jest na strefy:


 • Strefa kibica (widownia) – ogólnodostępna, (rodzice, kibice, uczestnicy oczekujący na rywalizację)


 • Strefa rywalizacji – wstęp wymaga odpowiedniego identyfikatora (trenerzy, organizatorzy, aktualnie rywalizujący uczestnicy)


 • Strefa dekoracji – dostępna wyłącznie dla uczestników ceremonii dekoracji oraz fotoreporterów wyznaczonych przez organizatora)


Poszczególne strefy są oznakowane i oddzielone barierkami. Organizator ze względów bezpieczeństwa prosi wszystkich uczestników o przestrzeganie tych regulacji, a w szczególności o podporządkowanie się poleceniom osób oznaczonych jako obsługa porządkowa.


Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania maksymalnie 2 trenerów / opiekunów na klub (wstęp do strefy rywalizacji).

Dekoracja:


Dekoracja uczestników odbywa się bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji danej grupy. Dzieci, które zakończyły rywalizacje w grupie proszone są o udanie się w okolice strefy dekoracji i czekanie tam na wywołanie do dekoracji.

Impreza jest częścią całorocznego cyklu, więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronie www.ligajudo.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału, życzymy samych sukcesów i miłego pobytu w Tarnowskich Górach.

 
powrót