HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO
HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO

Aktualności

ŚLĄSKA LIGA JUDO-KOSZĘCIN

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOSZĘCIN 25.11.2023

 

Organizator:

          UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GRIZZLY” KOSZĘCIN

Termin i miejsce:

 
    • Kiedy:
25.11.2023 (sobota), godzina – jest różna dla poszczególnych roczników, poniżej przedstawiamy ramowy planem imprezy. 

Dokładny minutowym plan imprezy opublikowany będzie dnia 23.11.2023.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim i przybycie o właściwej porze.

   • Gdzie:
Sala sportowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Koszęcinie.
42-286 Koszęcin.
Wejście od ulicy Szkolnej.

 

Kontakt:

 

Osoba do kontaktu: Gadacz Tomasz tel. 722085756


Biuro imprezy:

 

Sala sportowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Koszęcinie.

Godziny otwarcia: od 7.30 do końca trwania zawodów

 

 

Kierownik:

 

Piotr Golus - 881505975


Zgłoszenia:

 

Uczestnicy zgłaszają się u trenerów klubowych. Trenerzy przesyłają zbiorcze zgłoszenie do organizatora na adres:

judogrizzlykoszecin@gmail.com


Zgłoszenie wyłącznie w formie elektronicznej w poniższym formacie:

Arkusz do pobrania na www.ligajudo.pl
(proszę pamiętać o wpisaniu poziomu umiejętności zawodnika w rocznikach U9 i U11)


Nieprzekraczalny termin przesłania zgłoszeń zbiorczych:  

22.11.2023 (środa) godzina 21:00

Nie ma zgłoszeń w dniu zawodów.
 

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
(Limit 450 osób)Istnieje możliwość wycofania zgłoszonego uczestnika (z przyczyn losowych).
Ostateczny termin wycofania mija dnia 24.11.2023 (piątek)
do godziny 16:00. Po tym terminie kluby zgłaszające, mają obowiązek zapłacić startowe za każdego zgłoszonego uczestnika/uczestniczkę.

 

Opłata startowa:


60 zł od zgłoszonego uczestnika. Rodzice wpłacają u trenera klubowego, trenerzy rozliczają się zbiorczo
z organizatorem.


Podstawą rozliczenia jest liczba zgłoszonych uczestników, a nie ich fizyczna obecność. Organizator w czasie trwania Ligi Judo nie przewiduje pobierania opłat od indywidualnych osób.

Prosimy trenerów dokonujących wpłaty o przygotowanie danych instytucji wpłacającej (Nazwa, adres, NIP) celem  wystawienia pokwitowania.

Istnieje możliwość dokonania opłaty startowej przelewem na konto:
88 1600 1462 1825 9612 2000 0001, 

Właściciel konta: UKS Grizzly Koszęcin 

w tytule wpisujemy NAZWĘ KLUBU, ILOŚĆ ZAWODNIKÓW 

Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt z organizatorem celem ustalenia ostatecznej liczby uczestników. W dniu imprezy konieczne jest okazanie przez opiekuna grupy potwierdzenia przelewu.
 

Weryfikacja, losowanie i ważenie:


 

Weryfikacja i losowanie  odbywa się w dniu 23.11.2023 (Czwartek). Osoby chcące uczestniczyć
w losowaniu proszone są o kontakt z kierownikiem imprezy.

Organizator przeprowadza wyrywkową kontrolę masy ciała losowo wybranych uczestników oraz
w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez trenerów (rodzice swoje wątpliwości zgłaszają trenerom klubowym, a ci dalej organizatorowi.)
W razie stwierdzenia niezgodności następuje przesunięcie uczestnika do właściwej kategorii.
W przypadku stwierdzenia rażącej różnicy między faktyczną masą ciała, a deklarowaną w zgłoszeniu następuje dyskwalifikacja uczestnika.

 

Oświadczenie Rodziców:

 

Dziecko może uczestniczyć w imprezie po podpisaniu przez rodzica
lub opiekuna prawnego zgody na udział w/g obowiązującego wzoru dostępnego na stronie www.ligajudo.pl

Rodzice przekazują podpisane dokumenty trenerowi klubowemu, a ten przekazuje je zbiorczo organizatorowi w dniu imprezy.

 

Forma rywalizacji:

 Roczniki U11 (2013-2012)

Rywalizacja JUDO ze specjalnymi przepisami (www.ligajudo.pl).

    

 

    WAŻNA UWAGA!

 - W tej grupie wiekowej wszyscy uczestnicy przystępują do rywalizacji wyłącznie w BIAŁYM PASIE.

 - Zakaz: wykonywania rzutów z kolan, rzutów z grup sutemi waza, shime-waza, kansetsu-waza, ‘obejmowania za głowę, bez trzymania kołnierza’..

 Roczniki U13 (2011 – 2010)
- W wyjątkowych sytuacjach i w przypadku gdy będzie możliwość dobrania przeciwników mogą startować zawodnicy starsi (2009). Taką sytuację trenerzy konsultują wcześniej z organizatorem.
- W tej grupie wiekowej obowiązują  przepisy PZJudo.
- Zakaz: wykonywania rzutów z kolan, rzutów z grup sutemi waza, shime-waza, kansetsu-waza, uchwytu ‘obejmowania za głowę, bez trzymania kołnierza’

 

 

Kategorie wagowe – grupy:

 

 Kategorie wagowe  ustalone są w dniu losowania. 
Maksymalna różnica masy ciała w ramach jednej grupy to 10%. .

 

 

Nagrody:

 

Dyplom i medal dla każdego uczestnika.
Dla zdobywcy 1 miejsca nagroda dodatkowa.

 

Plan ramowy:

*dokładny plan minutowy przekazany będzie w czwartek 23.11.2023

 

Roczniki  2018, 2017, 2016  (w granicach 7:30 – 11:00)*

- przybycie na miejsce imprezy i odebranie numerka w biurze zawodów. (numer grupy do jakiej należy uczestnik można wcześniej sprawdzić na listach wywieszonych w holu, przy wejściu do budynku hali i podać w biurze zawodów, oszczędzi to czasu na szukanie zawodnika na liście. W przypadku stwierdzenia braku swojej obecności na liście proszę o zgłoszenie się wraz z trenerem zgłaszającym uczestnika do biura zawodów.)

- trening z Mistrzem Judo.

- rywalizacja (tor przeszkód i walki sumo)

 

Roczniki 2015, 2014 (w granicach 10:00 – 13:00)*

-  przybycie na miejsce imprezy (numer grupy do jakiej należy uczestnik można sprawdzić na listach wywieszonych w holu, przy wejściu do budynku hali, w przypadku stwierdzenia braku swojej obecności na liście proszę o zgłoszenie się wraz z trenerem zgłaszającym uczestnika do biura zawodów.)

-  zorganizowana rozgrzewka

-  rywalizacja

 

Roczniki 2013, 2012 (w granicach 13:00 – 16:00)*

- przybycie na miejsce imprezy (numer grupy do jakiej należy uczestnik można sprawdzić na listach   wywieszonych w holu, przy wejściu do budynku hali,
w przypadku stwierdzenia braku swojej obecności na liście proszę o zgłoszenie się wraz z trenerem zgłaszającym uczestnika do biura zawodów.)

- zorganizowana rozgrzewka

- rywalizacja


Roczniki 2011, 2010 (w granicach 16:00 – 18:00)*
- przybycie na miejsce imprezy (numer grupy do jakiej należy uczestnik można sprawdzić na listach wywieszonych w holu, przy wejściu do budynku hali, w przypadku stwierdzenia braku swojej obecności na liście proszę o zgłoszenie się wraz z trenerem zgłaszającym uczestnika do biura zawodów.)

powrót