HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO
HARMONOGRA ZAJĘĆ JUDO

Aktualności

ELIM.DO MISTRZ.POL. i TURNIEJ RANKINGOWY

Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików oraz Turniej Rankingowy Śląskiego Związku Judo.

Termin i miejsce 30.09.2023 Hala Sportowa MOSiR w Rybniku ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik Zawody rozgrywane będą na 4 matach. Zasady Uczestnictwa Prawo startu w zawodach mają zawodnicy klubów sportowych woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego z aktualną licencją Polskiego Związku Judo (zarówno klub jak i zawodnik powinien posiadać aktualną licencję) Zasady kwalifikacji do MP Młodzików: LINK DO STRONY PZJUDO.PL Zawodnicy z klubów województwa śląskiego, które nie opłaciły składki członkowskiej nie zostaną objęci dofinansowaniem do akcji szkoleniowej organizowanej przez Śląski Związek Judo.
Kategorie wiekowe, wagowe i zasady rozgrywania walk ● Młodzik/czka - 2009, 2010 minimum 4 kyu Kategorie wagowe: Chłopcy: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 Dziewczęta: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 Każdy z zawodników musi posiadać ubezpieczenie od NNW. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badanie lekarskie. Odpowiedzialnym za ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników jest klub zgłaszający zawodnika. Program zawodów ● 9.00 – 10.00 waga oficjalna ● 10.00 – 10.30 weryfikacja i losowanie ● 10.30 – 10.45 oficjalne rozpoczęcie zawodów ● 10.45 – rozpoczęcie walk Opłata startowa Opłata startowa wynosi - 80 zł Opłata startowego gotówką w czasie zawodów u księgowej SZ Judo, faktury będą do odbioru podczas turnieju. Odprawa sędziowska Odprawa sędziowska otwarta. Na odprawę sędziowską zapraszamy trenerów. Zgłoszenia Zgłoszenia do 28.09.2023 (czwartek godz. 20:00) tylko przez kluby sportowe.Komunikat organizacyjny Turnieju Rankingowego Termin i miejsce 30.09.2023 Hala Sportowa MOSiR w Rybniku ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik Zawody rozgrywane będą na 4 matach. Zasady Uczestnictwa Prawo startu w zawodach mają zawodnicy klubów sportowych – członków Polskiego Związku Judo. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z klubów zagranicznych. Zawodnicy z klubów województwa śląskiego, które nie opłaciły składki członkowskiej nie zostaną objęte dofinansowaniem do akcji szkoleniowej organizowanej przez Śląski Związek Judo. Kategorie wiekowe, wagowe i zasady rozgrywania walk W związku z uchwaleniem przez Zarząd PZ Judo zmiany roczników na 2023 obowiązywać będą następujące roczniki: ● Junior/ka - 2003, 2004, 2005 minimum 2 kyu Kategorie wagowe: Chłopcy: 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 Dziewczęta: 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 ● Junior/ka młodszy/a - 2006, 2007,2008 minimum 3 kyu Kategorie wagowe: Chłopcy: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 Dziewczęta: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 W powyższych kategoriach wiekowych obowiązują przepisy IJF/PZJudo. Kategorie wagowe w kategorii młodzik/młodziczka ustalone w oparciu o Regulamin Sportowy Polskiego Związku Judo i w wyniku konsultacji z Zespołem Szkoleniowym Śląskiego Związku Judo. ● Dzieci U13 - 2011, 2012 minimum 4,5 kyu Kategorie wagowe: Chłopcy: 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, +57kg Dziewczęta: 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, +54kg.

W grupie wiekowej dzieci U13 obowiązują przepisy walki IJF/PZJudo z wyjątkami: a. Zakaz wykonywania dźwigni i duszeń. Przy pierwszej próbie sędzia przerywa akcję. Przy kolejnej próbie/ach zawodnik zostaje ukarany karą shido. Jeżeli sędzia stwierdzi, że dźwignia lub duszenie zostało wykonane z premedytacją może po konsultacji z SG przyznać karę hansokumake (dyskwalifikacja tylko z walki) b. Techniki typu sankaku-gatame, kata-gatame, kata-snakaku-gatame (gilotyna) są dozwolone jeżeli nie są formą duszenia. Sędzia ma prawo przerwać akcję jeżeli nie ma pewności czy technika jest zgodna z przepisami. Każdy z zawodników musi posiadać ubezpieczenie od NNW. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badanie lekarskie. Odpowiedzialnym za ubezpieczenie i badania lekarskie zawodników jest klub zgłaszający zawodnika. Klubom z województwa śląskiego przypominamy o przesłaniu NUMERÓW LICENCJI startujących zawodników (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy). Program zawodów ● Dla kategorii junior młodszy i junior 12.00 – 13.00 waga oficjalna 13.00 – 13.30 weryfikacja i losowanie rozpoczęcie walk nie wcześniej niż 13.15 ● Dla kategorii dzieci 12.00 – 13.00 waga oficjalna 13.00 – 13.30 weryfikacja i losowanie rozpoczęcie walk nie wcześniej niż 13.15 Dekoracja zawodników następować będzie sukcesywnie po zakończeniu walk w poszczególnych kategoriach wagowych. Opłata startowa W przypadku zgłoszenia zawodników w terminie startowe wynosi - 80 zł Opłata startowego gotówką w czasie zawodów u księgowej SZ Judo, faktury będą do odbioru podczas turnieju. Odprawa sędziowska Odprawa sędziowska otwarta. Na odprawę sędziowską zapraszamy trenerów.
powrót